Disclaimer

Disclaimer

Bijgewerkt op 11-01-2024 01:36

Dit document beschrijft het privacy beleid van Goed Verwoord. U leest hier hoe ik in mijn dienstverlening van het transcriberen van audio en het schrijven en redigeren van documenten zo goed mogelijk streef om te gaan met de persoonsgegevens van mijn opdrachtgevers en diens (audio)bestanden. 

 Algemene Dataverzameling Bezoekers Website

Algemene dataverzameling als onbekende bezoeker

Als u onze website bezoekt worden generieke analyses gemaakt van uw surfgedrag. De volgende data wordt hierbij geanalyseerd:
 

1.  Serverlogbestanden

Als u op het web surft, dan zend uw browser zogeheten "serverlogfiles" naar de website die u bezoekt. Dit zijn:

 • Browser type en browser versie
 • Bestuurssyteem
 • Verwijzende URL
 • Host name van de computer
 • Tijd van de server aanvraag
 • IP adres


2. Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer opgeslagen worden en gekoppeld zijn aan uw internetbrowser. Cookies maken uw website efficiënter en gebruiksvriendelijker. De meeste cookies die Goed Verwoord gebruikt zijn zogeheten "sessie cookies". Deze worden automatisch verwijderd na uw bezoek. Andere cookies blijven gekoppeld aan uw apparaat (e.g. pc, laptop of telefoon) totdat u ze verwijderd. Deze cookies stellen mij in staat om u via uw browser te herkennen bij een volgend bezoek. U kunt uw browser dusdanig instellen dat u per website wenst aan te geven of u het gebruik van cookies wilt accepteer of afwijzen. Daarnaast kunt u ervoor kiezen dat uw browser cookies automatisch accepteert - onder bepaalde voorwaarden - of standaard afwijst. Cookies afwijzen kan ervoor zorgen dat de website niet optimaal werkt bij uw bestelproces of andere functies in de site.

De analyse van uw surfgedrag geschiedt anoniem. Wij zijn  niet in staat u te identificeren op basis van deze data. Toch kunt u bezwaar maken tegen de analyses of ze onmogelijk maken door het gebruik van bepaalde tools en plugins. We zullen u hieronder informeren hoe u van deze opties gebruik maakt.
 

Vrijwillige dataverzameling als bezoeker

Er zijn twee manieren om vrijwillig uw persoonsgegevens als bezoeker van Goed Verwoord kenbaar te maken.
 

1. Door een contact of informatie-formulier in te vullen

Via verscheidene contactformulieren op de website kunt u een bericht of vraag voor meer informatie achterlaten. Om hier op te kunnen reageren hebben wij minstens uw e-mail of telefoonnummer als persoonsgegevens nodig. Mocht u besluiten niet verder gebruik te maken van onze dienstverlening zullen wij deze gegevens binnen 12 maanden, of op uwer verzoek, verwijderen. 
 

2. Door een email te sturen naar het email adres zoals vermeld op de website
  

Uw persoonsgegevens als bezoeker verwijderen / voorkomen dat ze verzameld worden

Zoals gemeld, sommige data van u wordt anoniem verzameld en sommige data vrijwillig. Indien u geen opdrachtgever wenst te worden en uw eventuele persoonsgegevens wenst te verwijderen dan kan dat en zal Goed Verwoord hier aan meewerken. Voor de anonieme data kunt u voorkomen dat deze verzameld worden. 
 

1. Cookies voorkomen

U kunt uw browser instellingen dusdanig aanpassen dat u per website kunt aangeven of u cookies accepteert of afwijst. Cookies uitzetten kan een aantal functionaliteiten van de website wegnemen. Hulp bij uw instellingen van cookies op Internet Explorer, Safari of Mozilla Firefox vindt u hier. Een handleiding voor Google Chrome gebruikers vindt u hier.
 

2. Removing your data

Zelfs wanneer u vrijwillig uw persoonsgegevens heeft aangeleverd, kunt u altijd een verzoek indienen om deze te verwijderen. Uw e-mailadres en andere contactinformatie wordt voor een maximum van 12 maanden bewaard. Wenst u dit eerder te verwijderen, dan zal Goed Verwoord uw persoonsgegevens verwijderen van zowel haar harde schijf als haar inbox in de e-mail. Een informele e-mail volstaat voor dit verzoek.
 

Welke rol heeft u als opdrachtgever van Goed Verwoord?

Goed Verwoord verkrijgt door de natuur van haar dienstverlening twee typen persoonsgegevens:

 • De persoonsgegevens van de (potentiële) opdrachtgevers.
  • Opdrachtgever neemt hierin de rol van Data-Gebruiker aan.
  • Goed Verwoord neemt hierin de rol van Data-Beheerder aan.
 • Eventuele persoonsgegevens van derden op de audio, zogeheten Data-Gebruikers.
  • Opdrachtgever neemt hierin de rol van Data-Beheerder aan.
  • Goed Verwoord neemt hierin de rol van Data-Verwerker aan.


Het is belangrijk om direct te zien dat bij iedere rol andere verantwoordelijkheden, rechten en plichten behoren.

 

De opdrachtgever als Data-Gebruiker

Grondslag van het verzamelen persoonsgegevens opdrachtgever

Als Opdrachtgever worden uw Persoonsgegevens verwerkt op basis van het gebruikmaken van de dienstverlening van Goed Verwoord. Opdrachtgever verstrekt deze gegevens zelf en uit vrije wil om de opdracht te kunnen uitvoeren. Indien gegevens niet correct verstrekt worden kan dit leiden tot het niet goed kunnen uitvoeren van de dienstverlening.
 

Verzamelde persoonsgegevens opdrachtgever

Goed Verwoord verzamelt de volgende gegevens:

 • Namen Opdrachtgever, eventueel ook van een betrokken organisatie;
 • De opgegeven adresgegevens;
 • Eventueel telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • De aangeboden opdrachten;
 • Gebruik persoonsgegevens opdrachtgever.

Uw persoonsgegevens worden enkel gebruikt voor het volledig uitvoeren van de dienstverlening. Dit houdt in:

 • Het ontvangen van het te voltooien werk; document of audiobestand
 • Het versturen van het voltooide werk
 • Het factureren van de dienstverlening
   

Beheer persoonsgegevens opdrachtgever

Uw factuurgegevens dienen voor de Belastingdienst minimaal 7 jaar bewaard te blijven. Indien u aangeeft bij Goed Verwoord om al uw gegevens te verwijderen, zal dit voor uw factuurgegevens pas gelden op de eerstvolgende datum, namelijk 7 jaar na afloop van de laatst gedateerde factuur. Indien de factuur op naam en adres van een organisatie staat, zullen enkel uw persoonlijke gegevens als natuurlijk persoon verwijderd worden.
 

Beveiliging persoonsgegevens opdrachtgever

Uw gegevens zijn zorgvuldig bewaard en zijn alleen toegankelijk voor u en Diana van Eynde, eigenaresse van Goed Verwoord. De bestanden worden opgeslagen op een externe harde schijf die na elke werkdag in een grote stalen kluis wordt geplaatst, zodat er zelfs bij diefstal geen risico is.
 

De opdrachtgever als Data-Beheerder

Als Opdrachtgever van Goed Verwoord levert u (audio)bestanden aan om te verwerken. In deze (audio)bestanden kunnen mogelijkerwijs persoonsgegevens van derden aanwezig zijn. Indien er persoonsgegevens van derden aanwezig zijn op de opname of in de documenten, zijn de personen op wie de gegevens betrekking hebben de eigenaren of Data-Gebruikers van. U bent voor de AVG/GDPR hier de verantwoordelijke Data-Beheerder van.

Goed Verwoord heeft haar dienstverlening dusdanig ingericht dat u zelf kunt aangeven in hoeverre u als Data-Beheerder problemen voorziet in het verwerken van uw documenten ten aanzien van privacy. Deze mogelijkheden kunt u hieronder lezen.
 

Grondslag van het verkrijgen persoonsgegevens Data-Gebruikers

Als Data-Beheerder geeft u toegang tot de data voor Goed Verwoord als Data-Verwerker. Voor Goed Verwoord is de toegang tot eventuele persoonsgegevens van derden dan ook gerechtvaardigd om de dienstverlening naar behoren te kunnen uitvoeren.
 

Verzamelde persoonsgegevens Data-Gebruiker

Goed Verwoord verwerkt en bewaart tijdelijk de volgende gegevens:

 • Audio
 • Transcripten
 • Manuscripten
 • Scripties
 • Blogs
 • Handgeschreven documenten
   

Gebruik Persoonsgegevens Data-Gebruiker

Persoonsgegevens van Data-Gebruikers worden niet gebruikt door Goed Verwoord. Goed Verwoord enkel de (audio)bestanden verwerken zoals besproken in de opdracht.
 

Beheer persoonsgegevens Data-Gebruiker

De Persoonsgegevens Datagebruiker worden wanneer mogelijk verwijderd. Het betreft hier het (audio)bestand, uiteraard valt daar ook het bijbehorende transcript onder. De bestanden worden niet langer opgeslagen dan nodig. Voor een praktische dienstverlening betekent dit echter niet dat direct na oplevering de documenten verwijderd worden. Een Opdrachtgever dient de tijd te krijgen het transcript te bekijken. Daarnaast kan de opdracht verlangen dat een transcript na levering gecontroleerd of op andere wijze verwerkt dient te worden.

Standaard worden documenten tot na betaling van de factuur bewaard. Opdrachtgever heeft het recht om deze vernietiging eerder te laten plaatsvinden. Opdrachtgever heeft niet de mogelijkheid deze vernietiging uit te stellen.

Goed Verwoord als Data-Verwerker

Met Goed Verwoord heeft u een betrouwbare verwerker van uw data als partner. U kunt met. Goed Verwoord afstemmen of uw organisatie een specifieke verwerkersovereenkomst nodig heeft, of dat u akkoord bent met onze standaard privacy voorwaarden en de mogelijkheden die Goed Verwoord hierin biedt.